Topics For Dissertation

Tags: Dissertation Guerre Froide PlanEssay Question Skeletal SystemCigar Shop Business PlanStructure Of Paragraphs In Writing EssaysEmbedded Thesis StatementHelp Me Write A PaperCause And Effect Essay QuestionsCreative Writing Consultant

Připravenost české ekonomiky k zavedení eura – vyhodnocení nominální a reálné konvergence k eurozóně.

Cílem avizované disertační práce je zkoumání rozdílnosti dopadů distorzních a nedistorzních daní na jednotlivé formy ekonomické aktivity s úkolem nalézt doporučení pro tvůrce daňové politiky a zákonodárce v otázce nastavení daňového mixu.

Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit možnosti a meze monetární politiky v prostředí existence nulové hranice nominálních úrokových sazeb a inflačního cílení.

Cílem práce je kvantifikovat a zhodnotit dopady fiskální a monetární politiky na trh práce vybrané ekonomiky či ekonomiky. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem a konzultantem.

Hodnocení postavení eura v mezinárodních vztazích (obchod, rezervy, finanční trhy aj.).

Stabilita kurzu eura a možnost krize eura (hypotetická měnová krize).

The thesis deals with examining the predictive power of the well-known bankruptcy and credit models from the perspective of corporations located in the Czech and Slovak Republic.

The main contribution should be creating and verifying our own bankruptcy model with the application in these countries.

The applicant will then draw up an essay for the selected topic in the extent of 8–12 pages, which will be part of the application ().

If an applicant of a doctoral programme wants to process his/her own topic as his/her thesis, he/she can submit it upon agreement with a potential supervisor to the competent doctoral board for approval, within two months prior to the deadline for the submission of applications.

SHOW COMMENTS

Comments Topics For Dissertation

The Latest from apvo33.ru ©